Със сигурност сте забелязали един бутон, носещ символа на Windows по повечето клавиатури. Клавишните комбинации, които той позволява, могат да ни създадат неочаквано удобство и да скъсят с много времето, за което ще накараме компютъра ни да извърши една или друга команда без нито един клик с мишката. Разбира се, всичко това при условие, че операционната ни система е Windows.

Предлагаме Ви 10 клавишни комбинации – за Windows 7 – които, вярваме, ще са ви от полза:

1. Windows + D

Тази комбинация минимизира всички отворени екрани и показва съдържанието на десктопа. Ако на него имате някаква информация, това е най-прекият път да се върнете към него без да се налага да затваряте или минимизирате всеки един от отворените прозорци по отделно.

2. Windows + Home

Чрез тази команда се минимизират всички отворени прозорци на десктопа с изключение на активния прозорец. Повторното натискане възстановява предишното състояние на всички минимизирани прозорци.

3. Windows + + и Windows + –

Чрез натискане на бутона Windows в комбинация с клавиши плюс или минус се активира лупа, която позволява да увеличите изображенията на целия десктоп или на части от него. Може също така лупата да бъде персонализирате и да следва курсора на мишката.

4. Windows + стрелка Up и Windows + стрелка Down

Ако имате минимизиран прозорец, чрез натискане на комбинацията Windows + стрелка нагоре (Up), ще го увеличите до цял екран. И обратно – Windows + стрелка надолу (Down) ще минимизира съответния активен прозорец.

5. Windows + Shift + стрелка Up и Windows + Shift + стрелка Down

Натискането на първата комбинация от три клавиша ще разпъне активния прозорец по вертикал – до максималната височина на работния плот (като ширината на прозореца остане същата). Натискането на втората комбинация ще възстанови прозореца до предишния му размер.

6. Windows + Left и Windows + Right

Всяка от тези две команди управлява активния прозорец така че той да се разположи точно на едната половината от екрана
(вляво или вдясно – в зависимост от стрелка, която използвате).

7. Windows + T

Тази клавишна комбинация показва по ред – като малки прозорци в Taskbar-а – всички отворени програми.

8. Windows + [число]

Комбинацията позволява бързо да бъде стартирана програмата (под съответния номер), разположена в Taskbar-а. Например с натискане на Windows + 1 ще се стартира първата програма от ляво надясно и т.н.

9. Windows + Space

Тази комбинация ще направи всеки активен прозорец прозрачен – със съвсем леко очертаване. Така може да се види какво има отдолу на работния плот.

10. Windows + Shift + Left и Windows + Shift + Right

Тази комбинация ще е от полза за всички, които по някаква причина ползват повече от един монитор, защото позволява лесно преместване на прозореца от един екран на друг. В същото време прозорецът запазва своя размер и относителното си положение на новия екран – изключително полезна функция, ако се работи с много документи.