10 клавишни комбинации за Windows 7, които ще са ни от полза

Със сигурност сте забелязали един бутон, носещ символа на Windows по повечето клавиатури. Клавишните комбинации, които той позволява, могат да ни създадат неочаквано удобство и да скъсят с много времето, за което ще накараме компютъра ни да извърши една или друга команда без нито един клик с мишката. Разбира се, всичко това при условие, че операционната ни система е Windows.

Предлагаме Ви 10 клавишни комбинации – за Windows 7 – които, вярваме, ще са ви от полза:

1. Windows + D

Тази комбинация минимизира всички отворени екрани и показва съдържанието на десктопа. Ако на него имате някаква информация, това е най-прекият път да се върнете към него без да се налага да затваряте или минимизирате всеки един от отворените прозорци по отделно.

2. Windows + Home

Чрез тази команда се минимизират всички отворени прозорци на десктопа с изключение на активния прозорец. Повторното натискане възстановява предишното състояние на всички минимизирани прозорци.

3. Windows + + и Windows + –

Чрез натискане на бутона Windows в комбинация с клавиши плюс или минус се активира лупа, която позволява да увеличите изображенията на целия десктоп или на части от него. Може също така лупата да бъде персонализирате и да следва курсора на мишката.

4. Windows + стрелка Up и Windows + стрелка Down

Ако имате минимизиран прозорец, чрез натискане на комбинацията Windows + стрелка нагоре (Up), ще го увеличите до цял екран. И обратно – Windows + стрелка надолу (Down) ще минимизира съответния активен прозорец.

5. Windows + Shift + стрелка Up и Windows + Shift + стрелка Down

Натискането на първата комбинация от три клавиша ще разпъне активния прозорец по вертикал – до максималната височина на работния плот (като ширината на прозореца остане същата). Натискането на втората комбинация ще възстанови прозореца до предишния му размер.

6. Windows + Left и Windows + Right

Всяка от тези две команди управлява активния прозорец така че той да се разположи точно на едната половината от екрана
(вляво или вдясно – в зависимост от стрелка, която използвате).

7. Windows + T

Тази клавишна комбинация показва по ред – като малки прозорци в Taskbar-а – всички отворени програми.

8. Windows + [число]

Комбинацията позволява бързо да бъде стартирана програмата (под съответния номер), разположена в Taskbar-а. Например с натискане на Windows + 1 ще се стартира първата програма от ляво надясно и т.н.

9. Windows + Space

Тази комбинация ще направи всеки активен прозорец прозрачен – със съвсем леко очертаване. Така може да се види какво има отдолу на работния плот.

10. Windows + Shift + Left и Windows + Shift + Right

Тази комбинация ще е от полза за всички, които по някаква причина ползват повече от един монитор, защото позволява лесно преместване на прозореца от един екран на друг. В същото време прозорецът запазва своя размер и относителното си положение на новия екран – изключително полезна функция, ако се работи с много документи.

Start typing and press Enter to search