От началото на този месец до 16 октомври, постъпилите обаждания на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето са 1218. Проведени са 404 консултации, регистрирани са 45 сигнала за дете в риск, които своевременно са предадени на компетентните институции. За същия период са постъпили и две обаждания за деца в риск от самонаранявания. От началото на годината са приети общо 20 обаждания за деца, споделящи за суицидни мисли.

В един от случаите, които са консултирани на НТЛД 116 111, роднина на дете споделя, че е разтревожен, тъй като детето е изпаднало в емоционална криза, след изоставяне от страна на майката и поемане на грижите от бащата. Детето е в състояние на постоянен плач, скубе си косите и изразява готовност да посегне на живота си. Своевременно близките на детето получават подкрепа от консултантите на Линията и са насочени към подходящи специалисти и услуги, така че да се работи по най-добрия начин с тях и с детето.

Консултация на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД е потърсена и от медицинско лице, което съобщава за дете с повече от един суицидни опита, което към момента на обаждането е настанено в тежко състояние в детско отделение на болница. По думите на обаждащия се детето е в съзнание и веднага с него е проведена консултация от психиатър. Въпреки това психическото му състояние е нестабилно и се нуждае от 24-часов надзор, за какъвто болничното заведение няма ресурс. Отчитайки високия риск от последващи суицидни действия от страна на детето и неотложната необходимост от професионална подкрепа за него и близките му, от болницата търсят незабавна помощ от органите за закрила на детето. Случаят веднага е предаден на компетентните институции, а с детето и близките му е започнала активна работа.

При друго обаждане две малолетни деца търсят помощ за своя приятелка. На консултантите разказват, че приятелката им се справя добре в училище, има приятели, но от известно време развива самонараняващо се поведение и често споделя за суицидни мисли. По думите им започва ескалация на нейното поведение, като се наранява и в училище. Децата са изплашени и не знаят как да реагират в ситуацията. След разговор с консултантите на НТЛД 116 111 малолетните получават психологическа подкрепа, а с детето, имащо суицидни мисли работят специалисти.

С професионалната си реакция консултантите на Линията успяват да предотвратят и самоубийство на майка с малко дете, която е потърсила помощ на Националната телефонна линия. В обаждане жената споделя, че според нея не успява да е добър родител. Търси помощ за отглеждане на детето си, което е оставила вкъщи, за да излезе и да посегне на живота си. Веднага й е оказана психологическа подкрепа и е снижено напрежението й до граница, в която вече не е опасна за себе си и околните. При проведения разговор жената споделя къде се намира, и че има желание да работи с психолог, за да бъде пълноценна майка.

„Всички тези случаи за пореден път показват колко е важно доверието в Националната телефонна линия 116 111. За пореден път може да кажем, че едно телефонно обаждане може да промени нечия съдба. На всеки – дете, възрастен, може да се случи нещо, с което да няма сили сам да се справи. Нека децата и възрастните, които полагат грижи за тях, да знаят, че на НТЛД 116 111 има кой денонощно безплатно и анонимно да ги изслуша и да помогне“, коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.