Според анкетираните е необходимо повишаване на общественото съзнание по темата

 Третото издание на кампания Шофиране #БезОтпадъци бе с акцент именно върху паркингите и зоните около тях

  

Допитване сред паркиращите шофьори, проведено от сдружение Power Jump на голям столичен паркинг, показа че най-замърсени са паркингите и отбивките на междуградските пътища, където спрелите пътници за кратка почивка изхвърлят своите отпадъци нерегламентирано. Анкетата бе проведена от доброволци по време на акция Шофиране #БезОтпадъци, осъществила се през октомври в София. Във въпросника бяха включени въпроси свързани със споделената отговорност към заобикалящата ни среда и това какви решения на проблема виждат гражданите, включвайки и своето участие в тях.

Включилите се в анкетата, декларираха, че според тях най-замърсените зони са отбивките на междуградските пътища и магистралите, като причините за това са липсата на кошчета и поддържането им на места, на които ги има. Втората причина, според отговорилите, е анонимността на преминаващия, който не се задържа на локацията дълго, а на трето място анкетираните поставиха липсата на камери, осветление и наказуемост на деянието. На въпроса: “Какво може да спре хората да изхвърлят своите отпадъци (фасове, опаковки, бутилки) от прозорците на автомобилите?”, 85% анкетираните смятат, че е необходимо повишаване на общественото съзнание по темата, а само 12% вярват, че глобите и санкциите биха сработили.

За да насърчи хората да предприемат действия, сдружение Power Jump реализира кампания Шофиране #БезОтпадъци. Кампанията се провежда за трета поредна година и цели превенция на замърсяването с цигарени угарки и други дребни отпадъци, изхвърлени от превозните средства. Акцията включи в себе си информационно-образователна част,  с която организаторите целяха да изострят вниманието към проблема и да помогнат на гражданите сами да открият своите лесни за изпълнение решения в ежедневните си навици. На преминаващите граждани, доброволците напомняха защо не трябва да изхвърлят фасове или други дребни отпадъци от колата докато шофират, а да го правят само на обозначените места за това и символично подаряваха преносим пепелник и пликче за събиране на отпадъци.

По време на провелата се акция, сдружение Power Jump демонстрира нагледно разликата между чиста и замърсена градска среда, посредством поставени специални инсталации. За да привлече вниманието на гражданите, беоформена символична сцена на “нарушение от безотговорно поведение”, която бе обградена с „специализирана лента“. Посредством нея, сдружението онагледи мащаба на дребния отпадък и неговия негативен отпечатък върху околната среда. Уголемени макети на отпадъци, такива, каквито хората постоянно изхвърлят по пътните артерии и паркингите: опаковки от храни и напитки; фасове; хартийки, ангажираха вниманието на паркиращите автомобили и преминаващите пешеходци.

 Шофиране #БезОтпадъци – социално-отговорна кампания на БАТ България в партньорство със сдружение Power Jump за насърчаване на отговорното поведение сред шофьорите с превенция срещу замърсяването с фасове и други дребни отпадъци по време на път.