Много хора мечтаят да започнат собствен бизнес, да бъдат сами на себе си шефове и да се занимават с това, което наистина обичат. В същото време обаче само единици в действителност се решават да променят живота си. Останалите приемат, че собственият бизнес е нещо много сложно.
С този материал искаме да разгледаме какво наистина е необходимо, за да развиете собствен бизнес.
Започваме с това, че изразът “започвам бизнес” изобщо не предполага, че задължително са ви необходими големи първоначални инвестиции.
Какво е необходимо на начинаещата бизнес-дама? Преди всичко – време за това да осмисли идеята си. Не трябва да започвате бизнес само с най-обща представа за него.

Трябва да съберете колкото се може повече информация и да изследвате пазара за това, дали се предлагат подобни стоки или услуги. След това трябва да проучите всяка компания, която развива подобен бизнес – все пак това са вашите конкуренти! Анализирайте как те успяват и дори заимствайте от тях някои идеи и методи за работа с клиенти.

Добре е също да посетите някои изложения, които касаят сферата на бъдещия ви бизнес с цел да огледате конкуренцията и да оцените собствените си възможности.

Задължително прочетете литература по въпроса, разровете се в интернет.

Второто необходимо нещо е вашият бизнес план. Не може да започнете бизнес, без да определите какви са целите ви. Трябва да формулирате мисията си – т.е. тези особености на вашия бизнес, които го отличават от всички конкуренти и го правят уникален. Трябва също да заложите цели за три, шест и дванадесет месеца. Това ще ви помогнете да следите прогреса си, да контролирате процеса и да бъдете гъвкави.

Начинаещата бизнес-дама трябва да отдели особено внимание на документацията си – тя трябва да е изрядна, да бъдат записвани всички отношения с клиентите и да водите отчет за приходите и разходите. Това ще ви помогне да вземате своевременни мерки в случай, че имате проблем. Не забравяйте също да включите такива разходи като телефон, интернет и други услуги, които ползвате в работата си.

Не бива да си мислите, че ще забогатеете още в началото – най-вероятно в продължение на няколко месеца няма да имате сериозен доход. Ето защо е нужно да може да разчитате на помощта на близки, приятели или други източници.

И последното, но най-важно: научете се да отделяте бизнеса от личния си живот. Дори ако работите в дома си е необходимо да направите всичко възможно, за да отделите тези две сфери на живота си. Обособете си работно място, а ако е възможно – отделна стая за офис, където ще има вещи, които са свързани само с работата ви. Отделете работни часове, когато ще се посвещавате само на работа и няма да отговаряте на никакви домашно-битови провокации.