Актуализация на столичния бюджет заради извънредното положение в страната