Автобусните превозвачи против системата Бонус-Малус

Разговор с председателя на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова

- Advertisement -