Управляващият директор и партньор в „Boston Consulting Group“ (BCG) Владимир Рогов пред Агенция „Тренд“ заявява, че Азербайджан може да стане важен регионален лидер и доставчик на високовъглероден водород в ЕС. Той подчертава, че в периода до 2050 година, световните инвестиции в нисковъглероден водород ще възлизат някъде между 6 и 12 трилиона американски долара.

„Между 300 и 700 милиона американски долара от този обем трябва да бъдат вложени още до 2030 година. Азербайджан може да стане един от бенефициентите на водородния тренд, благодарение на своите уникални конкурентни предимства. Благодарение на наличието на всички фактори, необходими за развитието на индустрията на „зеления“ водород, Азербайджан може да стане регионален лидер и надежден доставчик за Европейския съюз. Подкрепата за проектите на „зелената“ енергетика в рамките на европейската програма за изгодно финансиране „REPowerEU“ и нарастващият интерес на инвеститорите, създават благоприятни условия за бързото развитие на сектора за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и на водородния отрасъл на икономиката на страната“, отбелязва Владимир Рогов.

Нисковъглеродният водород е иновационна възможност за понижаване на въглеродните емисии в отраслите, които не се поддават добре на декарбонизация, като производството на основни химикали, авиацията, стоманодобивната промишленост, морските превози и дългите магистрални автомобилни превози, която ще бъде използвана за достигане на въглеродна неутралност до 2050 година.

„За разлика от „сивия“ водород, получаван от природен газ или от метан, нисковъглеродния водород се произвежда по електролизен метод с използване на електроенергия, получена от такива възобновяеми източници, като енергията на вятъра или слънцето, или от изкопаеми горива в съчетание с улавяне и съхраняване на въглерода“  обяснява Рогов.

Снимка: Владимир Рогов,  управляващ директор и партньор в „Boston Consulting Group“ (BCG), снимката е от Бакинско висше училище по нефта

Автор: Ляман Зейналова

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3732891.html ;

https://blacksea-caspia.eu/index.php/bg/azerbaydzhan-mozhe-da-stane-vazhen-dostavchik-na-niskovgleroden-vodorod-za-es