БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ: Напълно безплатни детски градини, ясли, здравеопазване, учебници и лекарства за децата

На 1 юни ние излизаме с ясна Стратегия за закрила и
подкрепа на децата и младите семейства. Това е пакет от мерки с
дългосрочна перспектива за подсигуряване на щастливо бъдеще
на младите хора в България.

Ние, „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, макар и
като отделни политически субекти през годините припознахме като
основен наш приоритет семейството и политиките, свързани с неговата
закрила. За нас семейството се състои от мъж, жена и техните деца.
Именно децата са в центъра на цялата ценностна система на българина,
на обичаите, които са ни съхранили като нация повече от хилядолетие.
Неслучайно в народните традиции, в изкуството и книжнината за нашите
предци жената и детето са нещо свято. Жената е носител на
майчинството, а детето – на продължението на рода.

Ето защо ние, БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ, излизаме с ясна визия за
това какви са проблемите и какви трябва да бъдат техните решения, за
да съхраним нацията си и да предотвратим засилващата се демографска
криза.

Именно днес, на международния ден на детето, ние представяме
нашите приоритети, свързани с държавната политика за подпомагане на
младите родители, образованата раждаемост и дългосрочното развитие
на децата на България.

Представяме и основните моменти от нея:

Ние, „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, ще се
борим за увеличение на парите за втората година майчинство – да станат
80% от минималната работна заплата. В момента са 380 лв. на месец, а
минималната работна заплата е 650 лв.

Считаме също така, че всяко българско дете има право безплатно
да посещава ясла и детска градина. Предвиждаме в най-кратки срокове
да се инвестират поне 100 млн. лв. за изграждането на нови детски
градини и ясли, обособяване на вече изградени подходящи сгради и
ремонт на старите градини и ясли. Само по този начин ще се прекрати
унизителната томбола, в която сега се разиграват имената на хиляди
дечица всяка година. За нас е задължително държавата и общините да
подпомагат финансово семействата лишени от достъп до общински
детски градини.

Ще настояваме и семейното подоходно облагане, което извоювахме
за 2021 г., предвиждащо данъчни облекчения за всяко работещо
семейство, както следва – 450 лв. за едно дете, 900 – за две, 1350 – за
три деца, да стане постоянно и сумите до края на мандата да се
увеличат до 600 лв. за едно дете, 1200 лв. – за две и 1800 лв. – за три
деца.

БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ ще работим и за безплатни учебници и
учебни помагала за всички ученици до 12-и клас.

БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ се обединяваме и около разработване на
политики за справяне с демографската криза в България, ориентирани
към семействата и децата, чрез:

 • Политики, даващи предимство при кандидатстване за общински
  жилища за млади образовани семейства;
 • Освобождаване от ДДС при покупка на жилище от млади
  образовани семейства;
 • Укрепване на брака и семейството от баща – мъж, майка – жена,
  и техните деца. Утвърждаване на традиционни, български семейни и
  християнски ценности;
 • Стимулиране на отговорното родителство;
 • Държавата да подпомага образованите и пълнолетни двойки като
  им дава по 2000 лв. при раждането на първо дете, по 5000 лева за второ
  дете и 10 000 лева за трето дете;
 • Разработване на образователни модели насочени към възпитание
  на физически и психически здрави деца, с морални и нравствени
  ценности;
 • Финансови глоби на чиновниците, които се опитват да прокарат
  джендър идеологията в българските училища;
 • Ревизия на учебните планове, пренаписване на учебното
  съдържание – искаме да знаем кой носи отговорността за неадекватното
  им съдържание; Искаме да се спре пренатовареността на учениците и
  остарялата и консервативна програма за децата на 21 век;
 • Един учебник по един предмет, а не както е в момента – по седем
  – осем. Според нас децата не трябва да учат по различни програми,
  защото образователната система не е проба-грешка;
 • Безплатни униформи за всички ученици;
 • Ревизия на законодателството, свързано със закрила на децата
  при съобразяване с принципите на „Конвенцията за правата на детето“
  чрез:
  – Отмяна на „Закона за социалните услуги“;
  – Ревизия на „Закона за закрила на детето";
  – Премахване на практиката за извеждане на деца от биологичното
  семейство.
  – Контрол върху дейностите на администрациите, свързани с
  проблемите на децата.

Засилване на ролята на българското училище, която за нас е
ключова. Ние сме за патриотично обучение и възпитание с цел
съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.
Тази цел се реализира с приоритетно изучаване на българския език и
литература, историята, географията, българските обичаи, традиции и
фолклор.

Ще работим усилено и за запазване на мрежата от детски и учебни
заведения в малките населени места като защитени от държавата.
Убедени сме, че всяко дете в България заслужава безплатно
здравеопазване. Категорични сме, че лекарствата за всички до 18-
годишна възраст трябва да са безплатни.

Start typing and press Enter to search