Повишаването на интереса към тях изисква задълбочен контрол

Контролът върху фирмите за бързи заеми трябва да бъде сериозен, защото те предоставят услуга, която от една страна е много популярна, а от друга – сред много голяма част от обществото има недостатъчно знания и разбиране за нейната специфика. Освен това, продуктът се ползва основно от уязвими групи потребители – хора, които спешно и неотложно се нуждаят от средства, не отговарят на по-високите изисквания на банките или вече имат необслужвани кредити и лошо ЦКР. Тези хора трудно могат да се защитят сами.

Това каза в студиото на bTV радио Габриела Руменова, основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Когато човек стига до бърз кредит, обикновено неговото финансово положение не е розово. Затова има и ситуации, при които след изтеглен кредит и невъзможност да бъдат правени вноските, се тегли следващ за погасяването на първия и посрещането на идващите тъй или иначе неотложни разходи. Така немалко хора влизат в дългова спирала, от която излизането е много трудно“, коментира тя.

Експертът посочи, че въпреки по-неизгодните условия на фирмите за бързи кредити, интересът към този тип заеми расте. Руменова цитира резултатите от анализ на една от най-големите агенции за пазарни проучвания у нас, според които 12% от анкетираните са купили подаръци за празниците на кредит и отбеляза, че това е значително повече спрямо предходния период, когато са били само 3%.

Безлихвен, не означава безплатен заем, защото може да няма лихви или те да са много малки, но това да е за сметка на въвеждането на различни такси. Например, такса за превод по банка или за внасяне на каса – те са част от заплатената цена за кредита, каза Габриела Руменова в отговор на въпрос на водещата Надежда Василева има ли безлихвени заеми, каквито ни обещават в рекламите.

Срещат се и нелоялни практики. „При подаването на заявлението за отпускане на кредит, не са попълнени част от реквизитите (в нарушение на закона). Непопълненият реквизит може да е размерът на отпусканата сума. Ако подпишем и предадем на кредитора този полупопълнен формуляр, оставяме в неговите ръце възможността той да попълни липсващите реквизити в наше отсъствие и без нашето потвърждение. Може да сложи по-голяма сума за отпускане. Оттам следва по-висок размер на вноските“, даде пример Габриела Руменова. И добави: „Когато избираме кредит, размерът на вноските е много важен – дори е добре да се консултираме със специалист какъв да бъде в зависимост от нашия месечен доход, за да не срещнем затруднение в погасяването.“

Руменова обясни , че фирмите за бързи кредити подлежат на регистрационен режим в БНБ. Контрол върху общите условия и търговските практики е на Комисията за защита на потребителите, а превенцията е от изключително значение. „КЗП има възможността предварително да прегледа общите условия за евентуално наличие на неравноправни клаузи. Ако няма такива, едва тогава да ги одобри и те да влязат в действие. Ако пък има, да поиска от даденото дружество да ги отстрани. В случай че то не го направи, контролният орган трябва да сезира компетентния съд с искане да ги обяви за нищожни“, каза още тя.

Според нея в никакъв случай не трябва да се доверяваме на обявите за кредити в градската среда, когато няма информация за кредитора. „Ние не знаем кой ни предлага този заем. Много вероятно е тези лица да не искат да ни дадат пари, а да съберат наши лични данни, а след това дори самите те да изтеглят кредит от наше име“, коментира тя и препоръча винаги да проверяваме кредитора в публичния регистър на финансовите институции в България, достъпен на сайта на Българската народна банка.