Близо ли е решението на проблема с командироването на работници в ЕС?

Решим ли проблемът с командированите работници в ЕС и колко по-богати сме станали за последнит е10 години? Наш гост президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Start typing and press Enter to search