Бойко Борисов: България е на второ място в ЕС по намаляване на емисиите на въглероден диоксид

За страните с висок дял на въглища в енергийния им микс като България преходът към климатична неутралност ще изисква по-високи нива на инвестиции и активни мерки в социалната сфера. В България 46% от електроенергията се произвежда от въглищни централи, като през зимата този процент достига до 60. Пред участниците в 25-ата конференция по изменение на климата в Мадрид изтъкнах, че според статистиката на Евростат България е на второ място в ЕС по намаляване на емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива за 2018 г. Емисиите на ЕС са само 9 % от световните. Затова трябва да убедим страните с развити икономики като САЩ, Китай и др. също да предприемат нужните мерки с оглед на тежките последствия, които промените в климата могат да предизвикат.