Провеждането в България на 29-ия конгрес на Световната асоциация на Гръдните и Сърдечно-съдови хирурзи, на който присъстват специалисти от над 40 държави, е голямо признание за страната ни. Българското правителство отделя значително голям ресурс за здравеопазване и активно работи по обновяването на материалната база и медицинската техника. Благодаря за професионализма на лекарите, които спасяват човешки животи и помагат на пациентите.