АСПЕКТИ

ВАС обяви за незаконосъобразна заповедта за освобождаването на дългогодишния PR на КЗП Габриела Руменова

Върховният административен съд (ВАС) отмени заповедта на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП), с която неправомерно е прекратено...

ПОЗИЦИЯ НА ДЖИ ПИ ГРУП АД

Във връзка със съобщение на Специализираната прокуратура, Джи Пи Груп АД държи да уточни, че всички средства, с които...

Start typing and press Enter to search