ТРАНСПОРТ

Устойчивост в транспортната индустрия: как превозвачите намаляват своя въглероден отпечатък и помагат за опазването на околната среда

Логистичните компании все повече полагат систематични усилия за намаляване на въглеродния отпечатък от дейността си и по този начин...

Българските авиационни компании Electra Airways и Electra Trans Global планират растеж в новосъздадена бизнес група

Компаниите обединяват своите усилия с дружества от Ирландия, Израел и Малта, опериращи в авиационния бизнес, за постигане на по-добри...

Start typing and press Enter to search