• Приходите на CETIN Group, без да се включва международният транзит, нарастват с 10,8 % на годишна база до 889 млн. евро
  • Продължават значителните инвестиции в 5G мрежите и внедряването на оптични влакна – CAPEX с 23% повече
  • Първоначално навлизане на пазара на еврооблигации

CETIN Group, един от водещите оператори на телекомуникационна инфраструктура в региона на Централна и Източна Европа, обяви своите консолидирани финансови резултати за 2022 г.

Групата, която оперира в Чешката република, България, Сърбия и Унгария отчита 10,8 % увеличение на приходите (без международния гласов транзит) в сравнение с миналата година. Общите приходи на CETIN Group, без да се включва международният транзит, достигнаха 889 млн. евро. EBITDA (печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация) се увеличи с 4,8 % до 631 млн. евро.

CETIN Group продължава да инвестира във внедряването на нови технологии на всички пазари, на които оперира – капиталовите инвестиции (CAPEX) на Групата достигнаха 369 млн. евро през 2022 г., което е с 23 % повече в сравнение със същия период на миналата година. Тази тенденция отразява големите инвестиции в разгръщането на най-съвременните 5G мобилни мрежи и разширяването на оптичната мрежа в Чешката република.

Добрите ни финансови резултати през 2022 г. се дължат на нарастващото търсене на нашите услуги за свързаност, както в безжичния, така и в кабелния сегмент. Повишеното ниво на инвестициите и по-нататъшното разгръщане на водеща мрежова инфраструктура ни позволиха да предоставим пълен набор от високоскоростни и надеждни комуникационни услуги на нашите клиенти на едро. Ние ще продължим да се фокусираме върху техните нужди и сме отдадени на това да предоставяме най-съвременни решения за свързаност за техните приложения от следващо поколение, като същевременно се придържаме изцяло към принципите на екологично и социално отговорен бизнес„, заяви Юрай Шедиви, главен изпълнителен директор на CETIN Group.

Миналата година CETIN Group успешно навлезе на пазара на еврооблигации, като пласира петгодишна необезпечена първостепенна облигация в размер на 500 млн. евро. Тя също така приключи сделката, при която базираната в Сингапур глобална инвестиционна компания GIC придоби 30% дял в CETIN Group.

 

CETIN Group и нейните дружества изграждат и експлоатират фиксирана и мобилна телекомуникационна инфраструктура и комплексни услуги за свързаност. CETIN a. s. е създадена в Чешката република през 2015 г. след успешно структурно разделяне на търговските и инфраструктурните звена на O2 Чешка република. През 2020 г. трите оператора с марката Telenor в България, Унгария и Сърбия претърпяха подобно структурно разделяне и бяха обединени със CETIN a. s., което превърна CETIN Group в един от най-големите доставчици на телекомуникационна инфраструктура и услуги за свързаност в Централна и Източна Европа. CETIN Group е част от международната инвестиционна група PPF. През 2022 г., базираната в Сингапур глобална инвестиционна компания GIC придоби 30% дял в CETIN Group.

PPF Group оперира в 25 държави, като инвестира в множество сектори, включително финансови услуги, телекомуникации, медии, биотехнологии, недвижими имоти и инженеринг. Обхватът на PPF Group се простира от Европа до Северна Америка и в цяла Азия. Групата притежава активи на стойност 40,1 млрд. евро и има 70 000 служители в световен мащаб (30 юни 2022 г.).