Атаката е често използвана в последните дни на предизборната кампания, когато се разчита на ограничения времеви ресурс за намиране на подходящ отговор. Затова кандидати трябва да се опитват да изпреварят опонентите си.

Когато е необходимо да се отговори или се прецени, че е добре да се отговори на атаката, това трябва да стане бързо, точно и с голяма сила, като се вземе предвид това как избирателите ще преценят и приемат отговора.

Има четири основни начина на отбрана по време на политическа кампания:

1. Категорично отричане на направеното обвинение (“не съм правил това”);

2. Обяснения защо обвинението е неоснователно, въпреки че се базира на верен факт (“направих това, но причината беше съвсем друга”);

3. Признание, че обвинението е вярно и обещание то да не се повтаря (“направих това, но съжалявам и обещавам повече да не го правя”) може да се използва само в началото на кампанията и да не се повтаря повече от един път;

4. Атакува се източникът на обвинението, без да се преценява неговата обоснованост (“този, който казва, че съм направил това, е лъжец, той е непочтен човек”) използва се във финалната фаза на кампанията, когато трябва да се реагира бързо, остро и да се атакува опонента.

Често пъти е по-добре на определена атака да отговори не кандидатът (особено ако е охулваща), а трето лице, което не само да защити кандидата, но и да контраатакува неговия опонент. Особено важно е това лице да се ползва с известност и авторитет.

Внимавайте за атака в самия край на кампанията!