Майкрософт представя Cyber Signals, кратък информационен бюлетин за киберзаплахите, базиран на последните данни и изследвания на компанията. Съдържанието, което ще бъде публикувано на всяко тримесечие, ще предлага експертна гледна точка по отношение заплахите, наблягайки върху тенденциите в тактиките, техниките и стратегиите, които най-активните участници в света използват. Cyber Signals има за цел да служи като ценен ресурс за изпълнителните директори по сигурността на информацията, изпълнителните директори по информацията, изпълнителните директори по защита на личните данни и техните екипи, тъй като именно те продължават развиват технологиите, политиките и процесите, спрямо непрекъснато променящата се обстановка. От Майкрософт вярват, че сигурността е отборен спорт и че обмяната на знания и опит е това, което ще направи света по-сигурен.

Cyber Signals обобщава цялата информация, която може да бъде видяна от изследователските екипи и тези по сигурността на първа линия. Това включва анализ от 24 трилиона сигнала за сигурност на компанията, съчетани с информацията, която тя проследява, като наблюдава повече от 40 национални държави и над 140 групи за заплахи. Именно темата за идентичността е тази, която първото издание засяга. Идентичността се състои от всичко, което хората казват и правят в техния живот, записано под формата на данни, които се разпростират в множество приложения и услуги. И макар това да бъде от полза в някои аспекти, ако не поддържаме кибер-хигиена, нашата идентичност може да бъде изложена на риск. През последната година станахме свидетели на това как идентичността се превърна в бойно поле за сигурността.

Въпреки че през последните две години заплахите са нараснали значително, се наблюдава слабо внедряване на проверка на самоличността, като многофакторна проверка на самоличността (MFA) и решения за достъп без парола. Проучването на Майкрософт показва, че в различните индустрии само 22% от клиентите, използващи Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), решението за идентификация в облака на Майкрософт, са внедрили силна защита за удостоверяване на идентичността към декември 2021 г. Решенията за MFA и тези без парола, могат да извървят дълъг път в предотвратяването на различни заплахи, като компанията се ангажира да обучава клиентите на решения като тези, за да могат да се защитят по-добре. От януари 2021 г. до декември 2021 г. Майкрософт е блокирал повече от 25,6 милиарда атаки за удостоверяване с груба сила в Azure AD и се е справил с 35,7 милиарда фишинг имейла, благодарение на Microsoft Defender за Office 365.

С 8500 души защитници на сигурността, които защитават платформите, инструментите, услугите и крайните точки, които поддържат онлайн живота на всеки потребител, Майкрософт е посветен на предотвратяването на напреднали кибератаки. От компанията разбират тяхната роля по отношение подпомагането на защитата и отстояването на най-ценния им дигитален актив – идентичността. За да са сигурни, че хората са тези, за които се представят, когато имат достъп до акаунти и услуги на Майкрософт, компанията проверява тяхната самоличност, но разчитането на една-единствена парола за удостоверяване на потребителите, създава предпоставка за провал за хакерите.

Онлайн заплахите се увеличават не само по обем и скорост, но и по сложност. От интернет на нещата до дейността на националните държави, от нови тактики за откуп до прозрения за икономиката на киберпрестъпността – Cyber Signals предоставя анализ на тенденциите и практически насоки за укрепване на първата линия на дигиталната защита. С нарастването на броя на хората, които работят от разстояние и имат достъп до бизнес приложенията и своите данни от различни точки, включително техния дом, работни пространства и други отдалечени места, хората осъзнават важността на сигурното удостоверяване. И не става въпрос само за защита на предприятията, а и за нашите лични данни, устройства, идентичности, платформи и облаци, които също могат да бъдат мишена.

Cyber Signals споделя тенденциите, тактиките и стратегиите, които участниците в заплахите използват, за да получат достъп до хардуера и софтуера, където се намират най-чувствителните данни на потребителите. Освен това, ще помогне за информирането на света по отношение това, как заедно можем да защитим своите най-ценни дигитални ресурси и дигитален живот като цяло, за да можем заедно да изградим един по-безопасен свят.

За да научите повече за решенията за сигурност на Майкрософт, посетете уебсайта на компанията. За да бъдете в крак с експертните материали на компанията във връзка въпросите по сигурността, запазете отметките, включени в блога. Също така, можете да последвате @MSFTSecurity за последните новини и актуализации в областта на киберсигурността.