Центърът за изследвания и анализи организира дискусия на тема „Бизнес-политика-висше образование: Механизъм и инструменти за обратна връзка“

Втората кръгла маса е част от Оперативна програма „Добро управление“

На 26 ноември ще се проведе втората дискусия в рамките на Оперативна програма „Добро управление“ на тема „Бизнес-политика-висше образование: Механизъм и инструменти за обратна връзка“. Проектът е с бенефициент Сдружение Център за изследване и анализи и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срещата е част от поредица подобни събития, които ще се проведат през 2020 година в рамките на проекта. Целта на дискусиите е изграждане на добре функционираща мрежа за обмен на информация, мнения и идеи между експерти от целевите групи: бизнес, висше образование, неправителствени организации и политика. Тази мрежа би могла да съветва и насочва политиките в областта на висшето образование, така че да се повиши квалификацията на завършващите студенти и да се подобри качеството на пазара на труда у нас.

На срещата ще бъдат представени резултатите от първата кръгла маса, която се проведе през юни тази година, проектът за механизъм и инструментите за обратна връзка между бизнеса и органите, които правят политиките в областта на висшето образование, както и основните елементи от разработката на Интернет портал, който ще бъде част от механизма за обратна връзка между целевите групи.

Всички заинтересовани могат да се включат в дискусията, която ще се проведе в София в Голямата заседателна зала на Българската търговско-промишлена палата на 26.11.2019 г. от 11:00 ч.

Участието може да бъде заявено след попълване на регистрационен формуляр на сайта на Центъра за изследване и анализи – https://cra-bg.org.