Какво означава качествени дървесни пелети?

Високата калоричност на пелетите е най-важната характеристика за качество. Не по-малко важни са и ниската влажност и пепелното съдържание. Последното трябва да е до 1,5%. Високото качество на дървесните пелети се постига чрез комбинирането на различни видове дървесина – иглолистна и широколистна. Най-често дъб, бук и бор. При комбинирането се постига максимална калоричност на пелетите, пепелното съдържание е сведено до минимум.

В Европейския съюз има въведен единен стандарт за качество на дървесните пелети за отопление – EN 14961-2.

За да се получи този сертификат, характеристиката на пелетите трябва да отговаря на определени стойности на дължина на гранулата, диаметър, пепел, влага и други. Този стандарт за качество се удостоверява със сертификат  за ЕС – Enplus.

ENplus има 2 класа за качества А1 и А2, като в Клас А1 са въведени най-високи изисквания за съдържание на пепел и влага.

Европейски сертификат за дървесни пелети

Параметри

Измервателни единици

ENplus-A1

ENplus-A2

EN-B

Диаметър

mm

6 (± 1)
8 (± 1)

6 (± 1)
8 (± 1)

6 (± 1)
8 (± 1)

Дължина

mm

3,15 ≤ L ≤ 40 (1)

3,15 ≤ L ≤ 40 (1)

3,15 ≤ L ≤ 40 (1)

Насипна плътност

kg / m2

≥ 600

≥ 600

≥ 600

Калоричност

MJ / kg

≥ 16,5-19

≥ 16,3-19

≥ 16,0-19

Влажност

Ма .-%

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Прах

Ма .-%

≤ 1 (3)

≤ 1 (3)

≤ 1 (3)

Механична якост

Ма .-%

≥ 97,5 (4)

≥ 97,5 (4)

≥ 96,5 (4)

Пепел

Ма .-% (2)

≤ 0,7

≤ 1,5

≤ 3,5

Точката на топене на пепелта

°C

≥ 1200

≥ 1100

Съдържание на хлор

Ма .-% (2)

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,03

Съдържание на сяра

Ма .-% (2)

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,04

Съдържание на азот

Ма .-% (2)

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 1,0

Съдържание на мед

mg / kg (2)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Съдържание на хром

mg / kg (2)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Съдържание на арсен

mg / kg 2)

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

Съдържание на кадмий

mg / kg (2)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Съдържание на живак

mg / kg (2)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Съдържание на олово

mg / kg (2)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Съдържание на никел

mg / kg (2)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Съдържание на цинк

mg / kg (2)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

(1) не повече от 1% от пелетите може да бъде по-дълъг от 40 mm, макс. дължина 45 mm;

(2) суха маса;

(3) частици <3.15 mm, фини прахови частици, преди предаването на стоката;

(4) за измервания с Lignotester пределно допустимата стойност ≥ 97,7 тегловни %.

Кои са най-добрите пелети?

Дори да напишем всичко за пелетите, няма да може да се направи еднозначен извод, който да даде отговор на въпроса кои са най-добрите пелети.  На българския пазар има пелети от слънчоглед, украински пелети, от люцерна, липа, бреза дъб, бук чам, както и комбинации от различните дървесни видове. Суровината, от която са произведени е от изключителна важност. Пелетите от бреза са с ниска калоричност и коефициентът на полезно действие съответно е нисък.  На пазара може да срещнете и пелети от слама, които са доста вредни за горелките.  Пелетите от слънчоглед също са рискови. Те не само са нискокалорични, но и често запушват оборудването.

Добрите и коректни търговци на пелети знаят и ще са откровени с вас, че няма единно мнение за най-добри пелети.

Всеки клиент определя собствена дефиниция за най-добри дървесни пелети според нуждата и опита си. Някои търсят цена, други висока калоричност, трети ниска запрашеност, като основно тези изисквания се определят от това, какви котли и камини се използват.  Възможно е да чуете за една и съща марка пелети различни отзиви, въпреки че покриват стандартите за едно и също качество.  В този ред на практически опит, как може да се отговори на въпроса: какви пелети да изберем?

какви пелети да изберем

Общо взето няма грешно мнение, защото всеки има своите предпочитания. Опитът е най-важен и индивидуален. Дори и да го постигнете чрез проба – грешка, пак си заслужава сами да достигнете до извода кои са най-добрите дървесни пелети за отопление.

Но като ориентир, най-широко разпространеното мнение е, че иглолистните пелети са по-добри, не само заради викоката си отоплителна мощност, а и заради това, че пепелното съдържание след изгарянето им е по-малко.

пелети

Още няколко насоки, как да изберете качествени пелети:

  1. Гледайте гранулите да бъдат еднородни
  2. Миризмата на гранулите трябва да е сходна с миризмата на дървесният материал, от който са направени.
  3. Цветът на пелетите трябва да е близък до цвета на дървото, от което са направени.
  4. При натискане гранулата не трябва да се разпада/разсипва, но ако се счупи това не е проблем.
  5. Когато миризмата е различна от дървесната това означава, че е ползван слепващ агент и е знак за ниско качество.

 

Икономически ползи

Решението да се отоплявате с дървесни пелети е инвестиция, която не само е дългосрочна и качествена, но и добавя стойност на оборудвания имот. Избирайте качествени котли и камини.  Ползвайте качествени пелети. това ще намали ежедневните разходи наполовина, а ще увеличи стойността на отопляемия имот значително. Това е изключително важно, ако имотът се ползва за бизнес, което не омаловажава и семейните инвестиции.

А комфортът, екологичните ползи и здравословният метод на отопление са само още няколко положителни добавени стойности.