ВАЖНОТО В ПОЛИТИЧЕСКАТА КАМПАНИЯ

Първо

Трябва да сте уверени в победата и да работите усилено за нея.

Второ

Изучете добре местните условия и “своите” избиратели.

Трето

Осигурете подкрепата на привържениците, привлечете колебаещите се и се опитайте да неутрализирайте опонентите.

Четвърто

Превърнете избирателите в “съучастници” на идеите на кандидатите.

Пето

Простота в общуването с избирателите е ключът за успех в предизборната кампания.

Шесто

Достойният кандидат е кандидатът с позитивна кампания.

Седмо

Атаката срещу опонента не означава “политическо убийство”.

Осмо

Многообразието в рекламната кампания е гаранция за нейната ефективност.

Девето

Изненадата е път към успеха!

Десето

Независимо от резултатите, поздравете съперниците си! Поздравете сътрудниците, доброволците, симпатизантите, отдали сили на предизборната борба!

Защото не забравяйте, че: СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЗАПОЧВАТ ОЩЕ НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН!