Доброволно в огъня на COVID-19. Историята на Кирил Балдев