“Документите” с Антон Тодоров -09.05.2020 (част 1)

Как болшевики и националсоциалисти сътвориха Втората световна война?