18 АВГУСТ Е ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОДВОДНИЧАРИ! СЛАВА ВАМ, ДОСТОЙНИ МЪЖЕ НА ДЪЛГА!

 

Капитан I ранг о.р., професор д.пс.н. инж. Илия Пеев

 

Подводничарите в Република България имат славна история, с която се гордеят и я предават на поколенията. 60 000 са българите, които са свързани с подводното дело. Началото на българския подводен флот е положено преди 107 години – на 25 май 1916 г. в състава на нашия военен флот е зачислена германската подводница UB I-8, популярна у нас като „Подводник № 18“.

На 18 август 1954 г. с приемането на съветски подводници „Малютка” е създаден дивизион подводници във Военноморските сили на Република България. На няколко пъти България получава нови проекти съветски подводници. Осми отделен дивизион подводници достига своя връх на развитие с 4 подводници.

След 90-те години на миналия век, в ущърб на българските национални интереси, военно-политическото ръководство на държавата постепенно унищожава всички наши подводници.

С цената на огромни усилия на Съюза на подводничарите в Република България и подкрепата на българската патриотична общественост, на 18 август 2020 година единствената оцеляла подводница „Слава” беше превърната в музей в Белослав! Всъщност, това е подводницата „Надежда”, преименувана на „Слава”, защото истинската „Слава” е нарязана на скрап.

Стопанин на музея е собственикът и управител на фамилната фирма „Инхом” ООД в Белослав Данко Калчев, създател на фондация „Белославско стъкло“. Във Фирма „Инхом“ е експониран и уникалният Музей на стъклото.

Общинският съвет във Варна предостави подводницата „Слава” на фондация “Белославско стъкло”, представлявана от Красимира Калчева, съпруга на бизнесмена Данко Калчев, за музеен експонат. Именно на нея принадлежи идеята да се направи музей на територията на стъкларския завод в Белослав. Семейство Данко Калчев и Красимира Калчева заслужава висока държавна награда за своята патриотична дейност.

Интересът към подводницата-музей непрекъснато расте. Днес подводницата „Слава” е не само най-голямата туристическа атракция в региона, стопанисвана от фондация „Белославско стъкло”, собственост на Община Варна. Подводницата „Слава” е важен национален духовен център за патриотично възпитание на подрастващото поколение млади българи.

ДУШАТА НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ

PEEV SNIMKA 2001snim

Имах щастието да служа 6 години на подводниците. Като преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” още няколко пъти бях на бойна служба с подводниците и продължих да изследвам психическата подготовка на екипажите – темата на моята първа дисертация.

Преди години един руски космонавт сподели: „Ако затворите двама мъже в една кабина 5 на 6 метра и ги оставите заедно два месеца, създавате всички условия, предразполагащи към убийство”. Психологията на изолираните от света хора (подводничари, полярници, космонавти, моряци, изпаднали в бедствие и самота) е изключително важна за тяхната работоспособност и здраве.

От всички човешки качества, които се проявяват по време на продължителните подводни плавания, най-голямо значение за съхранение сплотеността и бойната способност на екипажите имат другарството и емпатията.

Другарството изразява сърдечните отношения между подводничарите и свързаността между тях чрез общност на интересите, дейността, бита, ценностите, задачите, взаимната зависимост и доверието един от друг, оцеляването на море. Независимо от йерархията на борда на подводницата, моряците живеят в една среда, дишат един и същи въздух, зависят от едни и същи фактори. Общата съдба и еднаквата среда сродяват техните души и бойното подводно братство, което има най-вече духовни и нравствени измерения. Думите честност и морал звучат най-искрено на борда на подводницата!

Емпатията (empathia, empathy – съпреживяване, вживяване) е основа на всички положителни социални взаимоотношения. Емпатията е съпреживяване от човека на чувствата, възприятията и мислите на другия човек, вживяване на една личност във вътрешното психично поведение и психично състояние на друга личност, емоционална отзивчивост, съчувствие, състрадание, чувствителност. Емпатията е способност за разбиране на преживяванията на друг човек, за приобщаване към неговия емоционален живот, споделяйки преживяванията му с готовност за помощ и безкористно сътрудничество. За подводното плаване особено важна е ролята на когнитивната емпатия – способността на човека да разбира интелектуално вътрешния опит на другия човек. Затова на подводницата моряците се разбират дори с половин дума, с поглед, с мимика, с жест. Значението на когнитивната емпатия подпомага комуникацията в екипажа. Изпитването на емпатия води до по-голямо оказване на помощ и до алтруизъм, които при подводничарите са развити във висша степен.

Всичко това, взето заедно – другарството и емпатията в екипажите на подводниците, в тяхната синергетична връзка, имат особено голямо значение сега, когато е налице разпад на човешките ценности и дават възможност да се извлекат необходимите житейски поуки и уроци. Моделът на човешките взаимоотношения на борда на подводниците може да се приеме като еталонен модел за следване и подражание в кризисни социални ситуации. Достатъчно основание за това твърдение ни дават следните два примера:

1) По време на спасителната операция на чилийските миньори от 5 август до 13 октомври 2010 г. беше използван опита при спасяването на хората в подобни ситуации, който имат специалистите от авиационната, морската и космическата медицина и психология. Затова бяха привлечени специалисти от космическата агенция НАСА и подводния флот на Чили, които разработваха медико-психологическите програми за поддържане на здравето и духа, за оцеляване и спасяване.

2) Усвояването необятността на Вселената започва от опита в усвояването на дълбините на Океана. Покорителите на безвъздушното космическо пространство черпят опит от покорителите на морските и океанските дълбини. Това е една съвременна тенденция на подготовката на космонавтите в Русия и САЩ (NASA – From the Ocean Depths to Deep Space, From the Ocean Depths to the Moon) на базата на опита в подготовката на подводничарите.

Космосът и душата, контурите на един нов светоглед – това е една нова дилема, откриваща нови научни и технологични направления в развитието на човешката цивилизация.

Наличните познания за душата на подводничарите и поведението на екипажите на подводниците в продължителните плавания ще допринесат за успешните решения на космическата дилема.

Руският учен професор Владимир Александрович Пономаренко разработи Теорията за духовността на професионалистите с опасни професии, към които отнасяме космонавти, летци, моряци. През 2004 година той издаде уникален научен труд „Психология на духовността на професионала” и ясно посочи, че именно духовността на космонавта, летеца и моряка е техния водещ резерв в рисковата им професия.

Приятни са моите творчески срещи с професор Владимир Александрович Пономаренко, които ме вдъхновяват и мотивират за нови изследвания в областта на морската психология и морската дейност. Неговите възгледи се стремя да предам не само на курсантите и студентите, а и на докторантите, с които работя.

През XXI век морската наука и индустрия търсят нови идеи и решения за повишаване културата на мореплаването и внедряват нов подход чрез симбиозата и синергията между духа на моряка, екипажа, кораба и корабната компания.