В събитието в Брюксел взе участие кметът на Габрово Таня Христова

На 18-и октомври в белгийската столица се проведе годишният инвестиционен форум на Споразумението на кметовете. Събитието се организира от Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК в сътрудничество със Споразумението на кметовете, най-голямата инициатива в областта на устойчивото енергийно развитие на европейските градове. От българска страна в него взеха участие представители на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, общинската мрежа ЕкоЕнергия и Община Габрово.

Важни теми, които се дискутираха по време на събитието и които са от ключово значение за градовете и регионите, бяха иновативното енергийно планиране и решенията за адаптиране към измененията на климата. Публичният сектор в Европа вече активно мобилизира инвестиции в устойчива енергия, както и в енергийната ефективност на жилищните и търговските сгради.

Таня Христова, кмет на Габрово, посланик на Споразумението на кметовете и председател на българската делегация в Европейския комитет на регионите, очерта възможностите за противодействие на енергийната, икономическа и геополитическа криза в Европа.

„Ние, общините, можем да бъдем движещата сила на енергийния преход и сме го доказали многократно с безспорния успех на Споразумението на кметовете и на по-нови инициативи като EU City Facility. Допълнително сме мотивирани от мисията на ЕС за 100 умни градове, неутрални по отношение на климата, в която Габрово гордо представя България заедно със София“, изтъкна тя в своето изказване пред инвестиционния форум и допълни: „Всички ние – ЕС, националните и местните власти, с подкрепата на мисиите на ЕС, трябва съвместно да култивираме нови начини за работа и да бъдем още по-ефективни при насочването на инвестиции към проекти с дългосрочна перспектива и въздействие върху нашата енергийна сигурност и независимост. Необходимо е да използваме оскъдните обществени ресурси, за да привлечем частни инвестиции; да разработим ефективна система за многостепенно управление, която съчетава мисията на ЕС със стратегиите за местно и регионално развитие, стратегиите за интелигентна специализация, мерките за възстановяване от COVID и финансирането на иновации чрез структурните и кохезионните фондове; да бъдем прозрачни в отношенията с нашите граждани и с бизнеса и да изпълняваме обещанията си към тях, защото имаме нужда от тяхното доверие.“

Г-жа Христова посочи примери, свързани с приноса на Габрово в тези области: грижата към уязвимите граждани, особено в областта на обновяването на сгради и при възобновяемите енергийни източници; успешното включване на града в инициативата EU City Facility; активното му участие в българските кръгли маси за финансиране на устойчива енергия по проекта BeSMART, както и с практическото приложение на схемите за договаряне на енергийни резултати (ESCo) по напълно иновативен за България начин.
„Посланието от тези форуми за пръв път е толкова единно – европейският ресурс трябва да бъде насочване приоритетно към общините, защото те са най-ефективни при изпълнението на проектите и привличането на пазарно финансиране“, сподели Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. „Това обсъдихме и миналата седмица в Брюксел по време на откриването на нашата нова инициатива NECPlaftorm, това беше водещата тема в разговорите с Франс Тимерманс и Елиза Ферейра, това чуваме днес и със сигурност ще виждаме като практическа реализация утре. В България обаче имаме нужда от повече общини като Габрово, които да ни представят като равноправен участник в този процес“.

ЕнЕфект и Община Габрово ще представят визиите си за устойчиво енергийно развитие на българска почва съвсем скоро – на 20-и октомври по време на онлайн семинара Walk2COP27, посветен на следващата глобална конференция по въпросите на климата, а в края на месец ноември в София предстои поредната кръгла маса за финансиране на проекти за устойчива енергия, в която ще бъдат дискутирани новите инвестиционни програми в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.