Представители на български и международни институции, както и на бизнеса ще обсъдят прехода към съфинансиране на проектите от собствениците

На 1 юни в Експо център „Флора“ в Бургас Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ организират Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България. Тя е част от програмата на Национална конференция и експо „Нулевоенергийните сгради: Бъдещето е сега“, която се организира с подкрепата на Община Бургас в периода 31 май – 2 юни, 2023 г.

Дискусията ще се фокусира върху актуалната политика за енергийна ефективност в сградния сектор и върху енергийния дневен ред на Европейския съюз, както и върху последните изменения на Директивата относно енергийните характеристики на сградите  (ДЕХС) и тяхното въздействие в България.

От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в събитието ще вземе участие Добромир Василев, директор на дирекция „Жилищна политика“. В кръглата маса ще се включат представители на генерална дирекция „Енергетика“ в Европейската комисия, на Европейския парламент и Европейската инвестиционна банка. Мередид Еванс от Департамента по енергетика на САЩ ще се спре върху политиката и мерките за декарбонизация на сградния фонд отвъд океана.

Кръглата маса е част от Националната конференция „Нулевоенергийните сгради: бъдещето е сега“, която се провежда в морския град от 31 май до 2 юни. Дискусията на 1 юни ще обърне внимание върху прехода към модели на съфинансиране от страна на собствениците на сградите при изпълнението на националните програми за сградно обновяване. Ще бъдат представени стратегии за привличане на пазарно финансиране при обновяването, както и финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност в сградния фонд. За участие в дискусиите са поканени представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Фонд ФЛАГ, Българската стопанска камара, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Алианса за енергийна ефективност, „Еконолер“, търговски банки, енергийни и финансови консултанти.

Организаторите предоставят възможност за присъствие на място или онлайн чрез регистрация, отворена тук 👇

https://forms.gle/xbcFKaDP34VR1vBs7

ПРОГРАМА_Национална конференция 31 май-02 юни 2023

„ЕнЕфект“

Фондация „Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ е неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 1992 г. в София, България. Чрез интензивното участие в международни и национални инициативи за подобряване на енергийната ефективност „ЕнЕфект“ вече повече от 30 години подкрепя усилията на българските централни и местни власти и частния сектор за устойчиво енергийно развитие. В момента „ЕнЕфект“ действа като секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, а като част от международния консорциум EEE („Еконолер“ – „ЕнЕфект‘ – „Елана“) управлява българския Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, създаден с подкрепата на Глобалния екологичен фонд, Световната банка и българското правителство.

„ЕкоЕнергия“

Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ е сдружение с нестопанска цел на български общини за взаимна помощ и съвместни действия при формирането на местните политики за ефективно използване на традиционни и алтернативни енергийни ресурси и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности за устойчиво развитие на общините. Създадена е като доброволно неформално сдружение на общини с идеална цел през 1997 г. по инициатива на кметовете на 23 общини и нейните първи стъпки са подпомогнати от Американската агенция за международно развитие. Още от създаването ѝ дейността на „ЕкоЕнергия“ се координира от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.