Вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова стана почетен член на Съвета на жените в бизнеса в България

 

  • Предстои провеждането на форум „Бизнесът срещу лошите новини”, организиран  от Съвета съвместно на Вицепрезидента

В мое лице имате ревностен пазител и защитник на правата на жените. Ще отстоявам правото на всяка една от нас да изразява мнението си публично”. Това заяви по време на официален обяд със Съвета на жените в бизнеса в България вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова. Срещата  се състоя по покана на Съвета и беше повод за дискутирането на широк спектър теми, свързани с равнопоставеността на жените, както и очертаването на съвместни проекти и инициативи, които биха имали значима обществена стойност.

Една от идеите – резултат на ползотворните дискусии по време на срещата, е предложението на г-жа Илияна Йотова за организирането на съвместен  форум на тема „Бизнесът срещу лошите новини”. Повод за това събитие беше дискусия по една от темите, които членовете на Съвета обсъдиха с вицепрезидента, а именно – начинът, по който медиите отразяват  положителните и негативните новини, и последствията  от това за бизнеса и за цялото общество.

Медийната среда беше част от множеството теми, по които Съветът разговаря с вицепрезидента.  Равнопоставеността на жените, възможностите за професионалното  им развитие и израстване и  ученето през целия живот бяха сред акцентите в разговорите с г-жа Илияна Йотова. Темата беше повод за председателя на Съвета на жените в бизнеса – д-р инж. Боряна Манолова, да представи една от най-мащабните инициативи на организацията с фокус върху  кариерното развитите на жените – Лидерската академия, нейното специално издание за директори на училища, както и Националната  стажантска инициатива „Оставаме в България”.

Обект на дискусия по време на срещата беше и професионалната ангажираност на дамите в предпенсионна и пенсионна възраст. Г-жа Дарина Стоянова – член на УС на Съвета на жените в бизнеса и ръководител на работна група “Програми за мениджъри в пред и в пенсионна възраст”, запозна г-жа Илияна Йотова с резултати от проучване за най-големите предизвикателства в тази възраст. Едно от тях се оказва липсата на възможности за учене през целия живот, които да осигуряват на жените шанс за нови и актуални знания, произтичащи от динамиката на развитие на глобалния пазар на труда.

В края на срещата председателят на Съвета на жените в бизнеса д-р инж. Боряна Манолова покани вицепрезидента за почетен член и й връчи специална значка, симвлозираща  членството в организацията.
###

Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Негови членове са водещи мениджъри и представители на компании и организации у нас. Сред целите на Съвета са разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции; развитие и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите; подкрепа за младите специалисти и таланти да реализират потенциала си в България и подпомагане на младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.

Повече информация за дейността на Съвета на жените в бизнеса:

www.womeninbusiness.bg

www.facebook.com/CouncilWBB