“Хитлер” – раждането на едно политическо чудовище

Разговор с историка Николай Поппетров за това как трябва да се изучават днес тоталитаризмите.