Холандски университети привличат български студенти заради стажовете и практическите си часове

 У нас липсва практика, застъпена е главно теорията

Интересът към обучението на наши студенти зад граница нараства с всяка изминала година. И тази не е изключение, стана ясно вчера в Culture Beat, на традиционната среща на бъдещи  и настоящи български студенти в чужбина, организирана  от консултантска къща ЕДЛАНТА.

Сред страните, към които има най-голям интерес, са Германия и Холандия . Забелязва се около 25% растеж на кандидатите за Холандия, към която е насочено вниманието най-вече заради наличието на повече програми на английски език. Освен това, самото образование е много практически насочено и студентите имат възможности за стаж по време на обучението си. Още на втората година, учащите участват в практически обучения по специалността си, в добре осигурени материално бази и центрове и в големи компании от съответната сфера, които са партньори на университетите. Най-често, след завършване, дипломантите продължават да работят на тези места.

Тази година се наблюдава тенденция нашите студенти да мислят приоритетно и да избират сфери, в които са сигурни, че ще имат възможност за реализация.

Огромен интерес има към специалности, като Компютърни науки, инженерство  и изкуства.

Проучване сред младите българи сочи, че те все още вярват, че образованието в България не може да се сравнява с това в чужбина. В западните европейски страни базите за обучение са много по-добри. Освен това са на мнение, че у нас се набляга предимно на теорията и няма никаква практика, което, от своя страна, води до липса на бърза и ефективна реализация след това.

На традиционната среща на бивши и бъдещи студенти в чужбина, стипендията на ЕДЛАНТА за учебната 2017/2018 г. спечели Паулина Тодорова, която ще учи от есента в University of Westminster London. Тя се пребори с десетки кандидати в  конкурса за писане на есе на тема „Доброто образование – предпоставка за успешна кариера“. Утешителни награди получиха Марина Петкович – приета в Германия със специалност биоматематика и Стефани Тиркова – приета в Шотландия, със специалност Компютърни науки.

Холандски университети Холандски университети