Малко хумор винаги е полезен!

 

Из протоколите на съдебни заседания:
***************************

Адвокат: – Във връзка с какво бе прекъснат първия ви брак?

Свидетел: – Във връзка със смърт.

Адвокат: – И във връзка с чия именно смърт е бил прекъснат?

Свидетел: – Познайте.

***************************

Адвокат: – Тя имала три деца… Нали?

Обвиняем: – Да.

Адвокат: – Колко от тях са били момчета?

Обвиняем: – Нито едно.

Адвокат: – А колко са били момичета?

Обвиняем: – Ваша чест, мисля, че ми трябва друг адвокат… Може ли да имам адвокат идиот?

***************************

Адвокат: – Може ли да опишете този човек?

Свидетел: – Среден на ръст и с брада.

Адвокат: – Мъж или жена беше?

Свидетел: – Ако в града не е пристигнал цирк, мисля, че беше мъж.

***************************

Адвокат: – А сега, докторе, вярно ли е, че когато човек умира в съня си, той не знае за това до следващата сутрин?

Свидетел: – Вие наистина ли сте успял да вземете адвокатския изпит?