Идеалът за красота на българите през 21 век – какво ценят мъжете и жените?

Идеалът за красота на българите през 21 век – какво ценят мъжете и жените?