Има ли конституционен смисъл изразът „свалено политическо доверие”?

- Advertisement -