Предназначението на така наречените бързи кредити или още познати като експресни заеми може да бъде различно като това зависи предимно от съответния потребител на този вид кредит.

Бързите кредити могат да бъдат изтегляни по всевъзможни причини.

Голяма част от хората например, които не разполагат постоянно с така да се каже излишни парични средства, често прибягват до услугите на най-различни небанкови, а също и банкови финансови институции. Повечето небанкови кредитни институции си приличат по това, че имат горе-долу еднакви условия, било то по отношение на самото кандидатстване за отпускане на такъв бърз кредит или заем, съответния лихвен процент, усвояване след това на бързия мини заем, като не е задължително условие заемът да бъде нисък. Нещо повече, някои небанкови финансови институции предлагат такива големи парични стойности, каквито можете да получите като предложение от всяка банкова финансова институция.

Друга част от хората, също толкова значима, прибягват до тази стъпка, преди получаване на месечното си възнаграждение. В такива случаи, когато даденият човек няма никакви налични парични средства и въобще е затънал във всевъзможни дългове на много хора, е изключително трудно да се посрещнат например извънредни разходи, като например различни повреди на уреди от първа необходимост като електрическа печка, бойлер, хладилник, пералня и така нататък. В такива моментни затруднения, бързите кредити вършат страхотна работа и услуга на хората, които се нуждаят наистина от нея.

По отношение на лихвения процент, той е различен естествено, това пряко зависи от политиката на различните небанкови кредитни институции, като при някои от тях той може да бъде по-висок, а при други по-нисък, но като цяло общите условия на всички небанкови кредитни организации се припокриват по един или друг начин.

Бързите кредити могат да помогнат наистина по най-добрия начин на онези, които се нуждаят от спешни парични средства към определен момент от техния живот.