MFG, от която Изи Кредит е част, представи първия си ESG доклад

Management Financial Group (MFG), от която Изи Кредит е част, представи първия си доклад за устойчиво развитие. Обхватът на дейност е фокусиран върху по-широка социална отговорност и устойчиво бизнес развитие с добавена стойност за обществото. Изи Кредит следва амбициозен план за устойчиво развитие, интегриран в концепцията „Силата на доброто“, и затвърждава позицията си на една от водещите небанкови финансови институции у нас.

Под мотото „Аз засадих дърво. А ти какво добро направи днес?“ стартира дългосрочна програма по залесяване в района над с. Железница в Природен парк “Витоша” със засаждането на над 1000 дръвчета. Инициативата е част от дългосрочен ангажимент за поддръжка и укрепване на горски площи, както и за извършване на допълнителни дейности за опазване на природата. През тази година ще бъдат проведени още две акции, с които ще се провери доколко засадените фиданки са се захванали и с какво още може да се подпомогне облагородяването на района.

 През 2022 г. обединихме социалните си активности в обща комуникационна платформа “Силата на доброто” и днес с гордост разказваме за нея и десетките добри примери, които събрахме. Работим с ясното съзнание, че действията ни оставят следа върху околната среда и хората. Да допринасяме за опазването на природата и по-добрия живот е това, което винаги ни е мотивирало в реализацията на всички наши проекти”, сподели Галин Тодоров, изпълнителен директор на Изи Кредит.

Допълнително групата се стреми да наложи устойчив тренд при подмяната на автомобилите си, като си поставя за цел между 2% и 5% на година да бъдат хибридни или електрически. Стратегическата цел е до 2030 г. автомобилите от висок екологичен клас да достигнат 35% от целия автопарк. Наред с директното намаляване на използваните ресурси като електроенергия и вода и оптимизация на хартиената документация, компанията не забравя ангажимента си към онези свои клиенти, които попадат в зоната на цифровото разделение, и е в постоянно търсене на устойчиви решения, с които да ги приобщи към равнопоставения достъп до съвременни финансови услуги и решения.

За управлението на устойчивите инициативи на MFG от няколко години функционира специален комитет с представители и ключови ръководители от всички компании. Така се развива и следи прилагането на ESG стратегията на групата и се осъществява необходимия мониторинг и отчетност на изпълнението на свързаните с нея дейности. В рамките на комитета функционират няколко работни групи по различните направления – опазване на околна среда, социална отговорност и добри управленски практики, които работят по постигането на отделните цели и прилагането на корективни мерки при необходимост.

 

“Изи Кредит” (Easy Credit) е една от най-динамично развиващите се небанкови финансови институции в България, специализирана в отпускането на краткосрочни кредити от 2005-а насам. Продуктите на компанията са съобразени изцяло с персоналните желания и нужди на клиентите: Изи Кредит, Изи Месец, Кредит Пенсионер, Изи Макс, Изи 2, Изи Инкредо, ВИП Изи и Изи Супер Макс. Те се отпускат в дома на клиента от кредитните консултанти на “Изи Кредит”, във всичките 200 офиса на компанията у нас или в над 2000 клона на Български пощи в цялата страна. Кандидатстването, отпускането и погасяването на кредитите може да се извършва и изцяло онлайн.

 “Изи Асет Мениджмънт” АД, носител на бранда “Изи Кредит”, е част от MFG – 100% българска група компании, чийто основен фокус е предлагането на финтех и застрахователни продукти за физически лица и малък и среден бизнес. Мисията на групата е да осигури възможност за лесен достъп до финансиране на всеки без оглед на моментното им социално и финансово състояние.

 MFG е активна в седем държави: България, Румъния, Украйна, Полша, Северна Македония, Испания и Хърватска и планира мащабна експанзия на ключови международни пазари като Германия, Мексико, САЩ и Индия. Групата е отговорен работодател на над 8300 души в повече от 450 офиса в държавите, в които оперира. В отношенията си с хората в организацията, партньорите и клиентите се уповаваме на ценностите човечност, новаторство и отговорност.