31 юли и 1 август 2021 г.

Изкуството осмисля нашия живот

XIV Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания, с участие на Балканските народи Перник – 2021”

Съюзът на инвалидите в България, Агенция за хората с увреждания – гр. Перник и община Перник организират за 14 поредна година фестивала – Изкуството осмисля нашия живот.

XIV Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания, с участие на Балканските народи Перник – 2021” ще се състои на 31 юли и 1 август, на площада на кв. Църква, гр. Перник.

Изкуството осмисля нашия живот има за цел да помогне за успешна социална интеграция на хората с увреждания, да насърчи творческите изяви и развитието на артистичните им таланти. Да създаде условия, при които хората с увреждания да се чувстват пълноценни, да създадат емоции, да придобият увереност и самочувствие, да бъдат забелязани, подкрепени и мотивирани от обществото.