Ново проучване показва как се променят заплатите у нас през последните месеци с висока инфлация

85,07% от българските служители не са доволни от увеличението на заплащането си, което са получили през 2022 година. Това показва проучването „Заплатите по време на инфлация през 2022 г.” на иновативната кариерна платформа Kaderabotim.bg, която е специализирана в предоставянето на обективна информация за пазара на труда в България. Едва 6,31% от участниците в допитването определят повишението на заплатата си като задоволително, а останалите 8,62% не могат да преценят.

Проучването е проведено в периода 15 – 30 юни 2022 г. и в него са взели участие 1 172 служители от различни професионални сфери. Сред тях най-много са представителите на сектор търговия и продажби на дребно, следвани от производство, здравеопазване, банки, финанси, застраховане, образование, счетоводство, информационни технологии и др. Най-голям е делът на служителите в големи компании (с между 500 и 1000 души или с над 1 000 души персонал). Целта на изследването е да предостави обективна информация за нивата на заплатите и тяхното увеличение у нас през настоящата година, която се характеризира с високи нива на инфлация.

От него става ясно, че близо една четвърт (24,91%) от анкетираните получават брутно трудово възнаграждение под 1 000 лева. Най-голям брой анкетирани (39,68%) споделят, че месечната им заплата е в диапазона 1 000 – 1 500 лв. бруто, а едва 7,34% посочват, че работодателят им изплаща брутно месечно възнаграждение над 3 000 лева.

На въпроса „Какво увеличение на заплатата получихте тази година?” най-голям дял от анкетираните (44,88%) отговарят, че заплатата им не се е променила през последните месеци. След тях се нареждат служителите с между 5 и 10-процентно увеличение (20,82%) и тези с до 5% повишение – 16,8%. Резултатите от проучването показват, че малко над 2% от работещите у нас са получили над 25% повишение на заплатата си.

Обект на изследването на иновативната платформа са и социалните придобивки, предоставяни от работодателите, които са важен стимул за голяма част от работещите и кандидатите за работа у нас. Работодателите на 11,43% от анкетираните не им предоставят никакви социални придобивки. А сред предлаганите такива най-голям е делът на допълнителната здравна осигуровка (15,61%), следвана от гъвкавото работно време или работата от вкъщи (11,86%), абонамента за медицински услуги (11,26%), допълнителните дни отпуск (10,41%), фитнес абонамент, карта за спорт или други тренировки (9,04%), както и възстановяване на транспортните разходи (8,19%).

„Когато стартирахме Kaderabotim.bg в България, започнахме с идеята да помогнем на служителите да вземат информирани решения за конкретна работна позиция, като им предоставим информация, която често не научават на интервюто за работа. Така правим начина, по който работят компаниите, по-прозрачен и се стремим да се превърнем в полезен и комплексен инструмент за кандидатите, служителите и работодателите в България“, казва Костин Тудор, изпълнителен директор на Kaderabotim.bg.

Kaderabotim.bg е иновативна кариерна платформа, предоставяща реална и обективна информация за българския пазар на труда. Тя съдържа отзиви от служители за компании, информация за заплати, социални придобивки и други условия за труд, както и подробности за начина на провеждане на интервю за работа и възможност за създаването на онлайн CV лесно и удобно.

Платформата стартира през 2011 г. в Румъния, а днес вече присъства в Република Молдова, Унгария, Чехия, Гърция, Украйна, Полша, България, както и в 5 страни от арабския свят (Тунис, Алжир, Египет, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства). Тя помага на всички кандидати за нова работа да се чувстват уверени и спокойни по време на процеса по кандидатстване, като им предоставя възможност да се информират предварително за условията в конкретната компания на база различни критерии – възможности за развитие, трудово възнаграждение, управление, процедури и ценности, пакет от социални придобивки и др.