1. Ако лъжецът знае, че лъже и усеща, че това не е редно, тогава ще го разпознаете по жестовете на отрицателна самооценка. Това са докосването на носа или ушите. Да, наистина звучи глупаво, но почти всички ние го правим, без да го осъзнаваме.

2. Контактът с очи почти винаги намалява, когато се изрича лъжа. Ако ви убеждават в нещо, но избягват погледа ви, то тогава не бива да вярвате на казаното.

3. Повечето хора, когато лъжат, крият дланите си. Прикриването на дланите на ръцете е подсъзнателно движение за прикриване на нещо, както и отбранителен жест. Разкриването на дланите е открит жест, който демонстрира доверие и прави хората уязвими.

4. Повечето лъжци са с паднали рамене. Раменете се изправят, когато човек се чувства горд и уверен. Лъжците, които демонстрират престорена увереност, не осъзнават това.

5. Очите на човек обикновено се придвижват нагоре и наляво, когато създават картини или звуци. Когато си припомнят картини или звуци, очите им отиват нагоре и надясно. Ако ви звучи сложно, просто запомнете: лъжец – ляво.

Нито един от тези сигнали сам по себе си не означава, че някой 100% лъже. Но ако забележите, че този срещу вас проявява 3 или 4 от знаците, то значи той ви продава нещо, което в никакъв случай не трябва да купувате.