Как се оценява днес превратът на Кенан Еврен?

Гост: Ибрахим Карахасан Чънар – историк, писател

- Advertisement -