Как ще продължи и докъде ще стигне битката между премиер и президент?