Какви възможности дават Central European Startup Awards?

Къде е мястото на Централна и Източна Европа на световната предприемаческа карта? Гости: Кремена Дервенкова – изпълнителен директор на Aсоциация на българските лидери и предприемачи и Христо Христов – проектен лидер на Българските стартъп награди

Start typing and press Enter to search