Какво включва планът на ЕС за Западните Балкани?

Гост: Бисер Банчев – Институт по балканистика към БАН