69,2% от младежите не смятат, че формалното образование ги подготвя достатъчно, за да влезнат в реална работна среда

На конференцията “Gen Z Revolution” през юни 2023 г., Leader Academy представи данни от изследването за Gen Z и пазара на труда, събирайки ги от 1207 младежи от цялата страна. Въпросите, които търсеха отговор, бяха много – как гледат младите хора от поколението Z на кариерата, какви са техните желания и как могат да изградят успешно бъдеще. Сред най-интересните резултати са, че 69,2% не смятат, че формалното образование ги подготвя достатъчно, за да влезнат в реална работна среда. 49% от младежите имат желание да развият умението “финансова грамотност”, но за съжаление то липсва в образователния процес.

Обобщено, Gen Z предпочита гъвкавото работно време, търси възможности за развитие и растеж, но най-голямото предизвикателство за представителите му е да открият позиция, която отговаря на търсенията им.

Събитието стана място за връзка между младите и амбициозни хора и предприятията, които търсят свежи идеи и енергия. Панелите обсъждаха нуждите и предпочитанията на Gen Z спрямо изследването.

След успеха на „Gen Z Revolution“, Leader Academy стартира второ издание на Националната кампания „100-те изгряващи звезди 2024“. Кампанията цели да разкрие 100 амбициозни и мотивирани младежи, на възраст между 16 и 25 години от цялата България, и да ги подкрепи със стипендия за кариерна акселерираща програма.

Поколението Z проявява желание за независимост, гъвкавост и свобода. Ако им се предостави възможността да работят навсякъде по собствен начин и да извличат удовлетворение и стойност от своя труд, те се проявяват като изключително продуктивни. Техният работен стил и ценности се различават забележително от тези на предходните поколения, поради което е от съществено значение да се приложи адаптивен подход.

Програмата предоставя разнообразни кариерни възможности, включително кариерни консултации, онлайн методология за идентифициране на кариерния потенциал, лидерски уъркшопи, общностна платформа за една година, стажантска програма и 7-дневен Bootcamp. Освен това, успешно завършилите стажантската програма имат възможност за менторинг, пълна стипендия за Bootcamp, кариерно профилиране и сертификат за проведен стаж.

Talent Factory Digital Express е част от 1-годишната акселерираща програма и предоставя възможност за използване на психологически тестове и инструменти, които помагат на потребителя да се запознае със себе си и да създаде Личностен Кариерен Профил. Разработен след 6-годишни изследвания и продължава да се подобрява, Talent Factory Digital Express помага на участниците да идентифицират талантите си, да формират визия, ценности и лична мисия. Също така, платформата обединява мотивирани младежи от цяла България, предоставяйки им възможност да влезнат в общност от таланти, достъпна за компании, които търсят бъдещи изгряващи звезди. Успешното завършване на Talent Factory Digital Express осигурява и достъп до Talent Factory Camp, където участниците могат да преминат стаж или да започнат свой собствен бизнес.

Процесът на кандидатстване стартира, младежи също могат да бъдат номинирани и от техни приятели. Първата фаза е Talent Pass до 15 март 2024 г. Следва събеседване с фокус върху „Социално огледало“ и подбор. През април месец ще се състои конференцията „Gen Z революция“ и награждаване на 100-те изгряващи звезди на България 2024.