На своята тридневна годишна конференция „Build 2022“, която се проведе на 24-26 май, Майкрософт обяви нови инструменти и актуализации във функциите, които засягат сферата на софтуерната разработка. Голяма част от функциите имат за цел да улесняват разработчиците да създават приложения към множество платформи, да мигрират към Azure Cloud, да изграждат нови среди на сътрудничество в Teams, както и да подобряват откриваемостта на приложения в Microsoft Store.

Актуализациите и иновациите попадат в няколко ключови категории:

· Въздействието на изкуствения интелект (ИИ) – спомогната от изкуствения интелект разработка – и поддръжка на разработчиците в състояние на концентрация и задълбочаване в дейността.

· Широкият спектър от възможности за разработчиците с Windows, включително нови модели на приложения с хибриден ИИ, позволяващи следващо поколение крайни точки, без нужда от среди с „висока ограда“.

· Поддръжка на продуктивността на разработчиците – иновации, които с помощта на автоматизацията ще донесат същото чувство на концентрация и задълбочаване в организацията.

Говорейки за нови функции и продукти за разработчици, създадени за Build, акцентираните аспекти са едва началото:

· Облачни среди за разработчици и DevSecOps, включително новини за .NET Multi-platform App UI, още познат като .NET MAUI, който е вече достъпен за широкия пазар.

· Облачни приложения, които доставят нови мащаби на растеж и производителност, като и по-голяма надеждност, включително Azure Container Apps, безсървърна хостинг услуга, чрез която разработчиците могат да работят през приложения, вместо през облачната инфраструктура.

· The Microsoft Intelligent Data Platform, нова интегрирана платформа, която обединява бази данни с анализи и административни възможности и дава възможност на организациите да фокусират времето си в добавяне на стойност, вместо в интегриране и управление на фрагментирани данни.

· Microsoft Store Ads, нов продукт, предназначен да помага на разработчиците да развиват бизнеса си, достигайки със своите приложения или игри до точните клиенти в точния момент. През идните месеци разработчиците могат да участват в пилотната програма, в която ще могат да създават рекламни кампании за Microsoft Store, използвайки Microsoft Advertising.

· Новото Live Share преживяване за приложения в Teams, което извежда споделянето на екрана в срещи на следващо ниво, като прави срещата интерактивна. Разработчиците могат да създават приложения за споделяне на живо в Teams, които позволяват на участниците в срещата да редактират, да коментират, да увеличават/намаляват мащаба и да взаимодействат със споделеното съдържание по нови начини.

· Мета вселената създава изцяло нови възможности за обратна връзка и правене на бизнес, с услуги които позволяват на клиентите да моделират по-ефективно, да автоматизират, да симулират, да предвиждат промени в своите индустрии, да

почувстват по-голямото присъствие в новия свят на хибридна работа и да създават персонализирани светове, в които човек се потапя с нови възможности за връзка и експериментиране.

По време на годишната конференция „Build 2022“, в основното си обръщение, главният изпълнителен директор на Майкрософт – Сатя Надела, също се фокусира върху стратегията на компанията да дава възможност на разработчиците да постигат по-голяма гъвкавост, сигурност и иновативност в бъдеще. Надела въведе понятието „developper flow“ – термин, който предполага, че доставчиците на услуги трябва да се вписват в потока на мисълта на разработчиците. „Нашата цел е да улесняваме разработчиците да преминават от идея към код, от код към облак и от облака към света“, коментира той.