Игри, тестове, новини, хороскопи и какво ли още не може да „влезе“ в телефона ви чрез кратки текстови съобщения и от това сметката ви да се увеличи осезаемо, без дори да подозирате!

Но как е възможно?

Едната причина е при подписването на договора с мобилния оператор или на по-късен етап да сте се съгласили да получавате маркетингова информация за продукти и услуги на трети лица и на това основание телекомът да е предоставил личните ви данни за тези цели на други дружества.

Съществува и хипотезата обработването на личните ви данни да става неправомерно. Защото администраторът, на който сте ги предоставили за определени цели, не е взел съгласието ви за възможността да ги предава на други получатели за техния собствен директен маркетинг, но го е направил. Или защото тези лични данни – в случая телефонен номер, са получени в минал период със съгласието на тогавашния им притежател именно за такива цели, но сега този номер се ползва от вас и вие се оказвате получател на информация, без да сте пожелали подобно нещо.

И в двата случая можете да поискате спиране изпращането на тези съобщения (оттегляне на съгласието), като това не трябва да води до прекратяване на договора ви за услугите, за които сте го сключили и сте предоставили данните си на мобилния оператор. Също така, във всеки момент, имате право на достъп, коригиране и заличаване на личните данни.

Дори да сте дали съгласието си за обработването на личните ви данни, това не освобождава администратора от задължението му да го прави в съответствие със законодателството.

Ако администраторът на лични данни не ви е информирал за получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, както и за целите на предоставянето им на трети лица, това е нарушение. Нарушение е и когато трети лица използват вашите лични данни от предоставени им от друга организация списъци с контакти, без да могат да докажат по безспорен начин, че са ги получили в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и че те може да се използват за рекламни цели. Когато данните от подобни списъци се окажат неактуални и в резултат на това до вас са изпратени реклами, макар изрично да сте възразили срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, също е налице неспазване на законодателството.

Във всеки от тези случаи можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Полезна информация от Ние, потребителите“

***

Проектът „Ние, потребителите“ е некомерсиална платформа за информация, коментари, съвети и безвъзмездна взаимопомощ от граждани на граждани по широк спектър потребителски теми. Фокусът е върху практиките, за да знаем не кой, а какво прави и да сме по-подготвени при срещата с тях , ако и на тях им се случи същото.

Страницата дава поле за обсъждане на лични и актуални потребителски казуси, новини и събития, свързани с потребителските права и тяхното реализиране. Целта е подобряване на познанията в тази област и на подготовката и увереността на хората за реакция, както в моменти на опити да бъдат подведени от некоректни търговци и доставчици на стоки и услуги, така и ако вече са станали жертва на нарушения и нелоялни практики в търговската мрежа, онлайн пространството и навсякъде, където са в ролята си на потребители.

Когато не успяваме да се справим сами, ще сезираме компетентните органи за оказване на помощ!