Случва се на всеки човек да “послъже” понякога, а това е характерно не само в къщи, а и на работното място. Правим го по най-различни причини: да прикрием някоя грешка, да избегнем критики или наказание, за да направим по-добро впечатление и пр.
Както знаем обаче, “на лъжата краката са къси” и рано или късно тя ще бъде разкрита. Ето защо винаги по-добрия избор е да кажем нещата такива, каквито са, дори и да се чувстваме неудобно от истината.
За да не се изложите някога, изричайки лъжа или още по-лошо – да рискувате да загубите работата си, ви предлагаме да обърнете внимание на следните ситуации, по простата причина, че те са сред най-често срещаните, в които заместваме истината с лъжа.

1. Ще го свърша с удоволствие
Подобна фраза, разбира се звучи позитивно, но в много случаи тя се произнася от вежливост и желание да се угоди на някой, стоящ по-високо от нас.
Ако обаче изречете това, то предполага, че поемате на 100% ангажимента да свършите обещаното.
Ако по принцип не можете да отказвате и при вас това е по-скоро черта на характера, отколкото склонност към послъгване, то поне се опитайте да се споразумеете за разумни срокове.
Ако обаче изобщо не искате да вършите нещото, то най-добре си прехапете езика, преди да излъжете, колко щастлива бихте била да го направите.

2. Нямам въпроси
Ако ви поставят задача, която не сте разбрала напълно, не бива да си придавате интелигентно изражение и да отговорите на запитването на шефа си, че нямате никакви въпроси. Това, че имате въпроси, не ви прави глупава – напротив, то е сигнал за ръководството, че имате желание да изпълните задачата възможно най-добре и в срок.

3. Всичко върви по план
Понякога хората ги е срам да си признаят, че това, което трябва да е готово например утре, още не е докоснато. Ето защо те съобщават, че всичко върви по план, вместо да кажат, че поради огромния си мързел, изпълнението на задачата съвсем не е близо… В конкретния случай, една по-безобидна лъжа би била да кажете, че полагате всички усилия, за да завършите всичко по план, след което да запретнете ръкави и да го направите наистина.

4. Повреди ми се алармата за събуждане (попаднах в задръстване)
Навремето, когато все още се използваха будилници за събуждане, вероятно 80% от тях бяха дефектни, тъй като повреденият будилник беше най-често срещаната лъжа за закъснение. Днес, с алармите на мобилните телефони, това е по-неправдоподобно оправдание, но затова пък задръстванията за живеещите в големите градове са истинска мана небесна по отношение оправдаването на закъсненията.
Разбира се, правилно е вместо да се оправдавате и лъжете, просто да се извините за закъснението и незабавно да започнете да работите.

5. Както винаги сте прав
Изобщо не е нужно винаги да правите четки на началника, като го лъжете колко е прав. Това може да ви се върне много лошо, ако ви се падне да изпълните нещо, което виждате, че изобщо не е правилно. Но както се казва – “всеки си плаща за гяволиите”, така че другия път си помислете дали ще използвате лъжата в инструментариума си от “гяволъци” за ласкателство на шефа.