Често може да изпаднем в ситуация, при която е твърде вероятно да ни се наложи да се обърнем към нотариална кантора и да се възползваме от услугите, които се предлагат там. Ако трябва да извършвате някакъв вид сделки например, особено свързани с имущество, то неминуемо ще трябва да потърсите услугите на нотариус във Варна. Това се обуславя от факта, че всеки нотариус е с район на действие, който трябва да съвпада с района на дадения регионалния съд. В следващите редове ще ви представим четири случая, при които може да ви се наложи да се обърнете към услугите, предоставяни от нотариус.

Сделки за покупко-продажба на имоти

В този случай неминуемо ще трябва да се обърнете към нотариус, тъй като в случай, че сте купувач, той е лицето, което ще ви издаде нотариален акт. Този документ е изключително важен, защото удостоверява факта, че вие сте собственик на дадения имот.

Покупко-продажба на автомобил

Ако сте избрали автомобил, който искате да закупите, то отново ще трябва да потърсите услугите на нотариус. Той ще провери дали продавачът е собственик на автомобила или пък, ако е упълномощено лице – дали пълномощното е законно и легитимно.

Регистрация на фирма

В този случай ще се наложи да ползвате нотариус във Варна, който да удостовери поне вашият спесимен. Това е документ, в който вие полагате своят подпис и така гарантирате начинът, по който се подписвате. Процедурата става срещу показване на личната ви карта пред избраният от вас нотариус, като по този начин той се уверява, че става въпрос за едно и също лице.

Договор за наем

Когато искате да наемете жилище, или да отдадете под наем такова, то е необходимо договорът да има нотариален подпис и печат, за да бъде с по-голяма тежест. Нотариусът също така проверява дали наемодателят е собственик на апартамента и има ли право да го отдава под наем.