В Зала 11 на Националния етнографски музей беше открита изложбата „Облекло и езиково богатство“, част от научния проект „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“, който се финансира от Фонд „Научни изследвания“ (договор ДН 10/12 от 2016 г.) и се реализира съвместно от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.

Проектът цели проучването и издаването в електронна форма на слабо познати архивни документи от 1888 и 1889 г., съхранявани в Научния архив на БАН. Те представляват над 1100 страници с ръкописни описания на облекло и около 150 фотографии, направени специално, за да покажат част от облеклата. Организаторите на изложбата благодарят на Научния архив на БАН за съгласието да бъдат експонирани факсимилета и фотографии, част от изследвани в проекта ръкописи.

Събитието беше първата публична проява, която музеят организира след въвеждането на извънредното положение във връзка с Ковид – 19 и се проведе при съблюдаване на всички противоепидемичните мерки.

Изложбата е отворена за посетители до 15 август 2020 г.