Най-безпрепятствено проникват през интернет

Опасните стоки могат да бъдат произведени както в страна от третия свят, така и в държава от Европейската общност. Това каза по БНР основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, като се позова на последния доклад на системата за бърз обмен на информация за доказано опасни нехранителни стоки Safety Gate.

Тя обясни, че проникването на опасните стоки от трети страни на европейския пазар е най-лесно през интернет и заради интензифицирането на търговията там, поради което европейските институции работят по затягането на контрола. „На територията на Европейския съюз действат по-строги правила и по-високи изисквания към продуктите относно тяхната безопасност, както при тестването им преди да бъдат пуснати в продажба, така и когато се осъществява контрол“, допълни тя. И припомни, че през миналата година беше взето решение да се осигури представител на производителя или вносителя на дадената стока на територията на европейската държава, в която тя ще се предлага за продажба. Това е една допълнителна мярка, която цели да гарантира по-висока защита.

Същевременно, през последните години много от производителите в Китай се стремят да спазват високите европейски стандарти и поне в някои сегменти създават относително качествени продукти, които са предпочитани заради по-ниските цени, асортимент и др.

По последни данни държавите от Европейската общност най-често съобщават за несъответстващи на стандартите за безопасност продукти от категориите „играчки“, „моторни превозни средства“ и „козметика“, като рисковете при употребата им са предимно химически, от нараняване и от задушаване. „Прави впечатление, че при играчките има ръст с около 3% в сравнение с предходния период, докато при моторните превозни средства пък се наблюдава спад с около 10%“, посочи Руменова.

Експертът уточни, че подредбата за България е малко по-различна. На първо място са химическите продукти с дял от 39%, следвани от моторните превозни средства – 18%, и изделията за деца – 15%. „Сред най-многобройните сигнали в България са тези за електронните цигари с течности и по-специално – пълнителите за тях. Обикновено проблемите са свързани с недостатъчно информация: липсват указания за употреба, не се посочват рисковете, не е ясно каква доза никотин поглъща пушачът. Някои от електронните цигари за многократна употреба са с резервоари, които са по-големи от стандартния капацитет“, даде примери Руменова и добави, че част от течностите са произведени именно в Китай.

България е външна граница за ЕС и затова е много важно контролът да бъде сигурен и при опит за внос на опасни стоки или след евентуалното им попадане на пазара бързо да се предприемат съответните действия за спиране вноса или изтегляне, унищожаване и забрана за последващ внос. А също така и за уведомяване по системата Safety Gate на всички участващи в нея страни – да знаят, че тези продукти съществуват и могат да попаднат на пазара в тяхната страна, за да може компетентните национални органи да планират издирването им, каза още Габриела Руменова.

Отговорните институции в България са Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, КЗП и др. в зависимост от видовете стоки, рисковете и съответно компетенциите на всяка от тези институции.

Ако потребителите попаднат на опасни стоки, незабавно да прекратят употребата им, да ги върнат на търговеца и да поискат обратно парите си, като информират институциите. От Регистъра на Safety Gate могат да се запознаят с забранените доказано опасни стоки, като там има възможност да се търси по бранд, име и вид на продукта: