Пазарът на труда в преход

Гост: Георги Първанов – управляващ директор на CTeam