Печелим ли през 2019-та Балканската война от 1912-та?

Гости: Теодор Михайлов и Иво Беров

- Advertisement -