Системата измерва поведенческите характеристики на хората, докато те играят онлайн игри

Български студенти създадоха иновативен инструмент за подбор на кадри. Той се нарича Pleggi и основното му предимство е, че измерва поведенческите характеристики на хората, докато те играят онлайн игри. В перспектива това може напълно да промени начина, по който се търсят и наемат хора на работа. Изключително любопитен факт е, че платформата възниква като студентски проект и впоследвие се превръща в реално предприемаческо начинание. Тя се класира на финала на ежегодното състезания на JА България и печели приза „Най-добра студентска компания в България за 2018 година“.

В основата на проекта е набор от кратки онлайн игри, които измерват когнитивни и поведенчески характеристики като оперативна ефективност, адаптивност, мултитаскинг, внимание към детайлите, импулсивност и други. Всичко това тренира по един доста любопитен начин кандидатите за дадена длъжност. От друга страна, инструментът дава възможност на работодателите и специалистите по човешки ресурси много по-лесно да преценяват какви хора седят „срещу“ тях, кои са силните им страни и кои са техните слабости.

Оценъчният процес преминава под формата на осем игри. Реално, кандидатът за работа ще може много обективно да оцени своите качества чрез игровизираните експерименти. Това е доста полезна възможност за търсещите работа хора, защото им показва къде се представят най-добре и над какво би трябвало да поработят още.

Друг позитив на иновативния инструмент е, че чрез него кандидатите могат ясно да посочат какво точно очакват от компанията. Нейните ръководители също имат възможността да заявят конкретно своите очаквания към новия си колега. Именно добрата комуникация се оказва ключът при успешния избор на служител.

Наемането на нови хора е много отговорна и понякога сложна задача, тъй като в нея могат да се намесят редица субективни фактори. Никога не знаем колко добре би вършил работата си един човек, докато не го видим „в действие. С Pleggi ние се опитваме да решим този проблем, използвайки силата на игровизацията“ – коментират създаделите на стартъпа.